تبلیغات
game - رمز بازی Bully
سه شنبه 17 آبان 1390

رمز بازی Bully

   نوشته شده توسط: mohamad mazrooe    

 این رمز ها را وقتی دسته دوم وصل است استفاده کنید.
 برای استفاده از کدها کلید L1را نگهداشته سپس رمزهارا وارد کنید 
                                                                                                                                                                         
پرکردن اسلحه تا بیشترین ظرفیت
بالا بالا
مهمات نامحدود
بالا پاییین بالا پایین
گرفتن پول فراوان
مثلث مربع دایره ضربدر
تمام اسلحه ها
بالا بالا بالا بالا
سلامتی کامل
R2 R2 R2

این رمز را بدون L1بزنید
                                                                                                                                                                         
همه ی لباسها
  L1 L1 R1 L1 L1 L1 R1 R1