تبلیغات
game - رمز بازی جی تی ای ای وی gta iv
سه شنبه 17 آبان 1390

رمز بازی جی تی ای ای وی gta iv

   نوشته شده توسط: mohamad mazrooe    

خون کامل وزره کامل :
3625550100
خون ٬ زره و مهمات :
4825550100
اسلحه نوع اول :
4865550100
اسلحه نوع دوم:
4865550150
کم شدن Wanted Level :
2675550100
بالا رفتن Wanted Level :
2675550150
انتخاب آب و هوا :
4685550100
گرفتن Cognoscenti :
2275550142
گرفتن FBI Buffalo :
2275550100
گرفتن Turismo :
2275550147
گرفتنcomet :
2275550175
گرفتن SuperGT :
2275550168
گرفتن NRG900 :
6255550100
گرفتن Sanchez :
6255550150
گرفتن Jetmax :
9385550100
گرفتن Helicopter :
3595550100
این رمز ها را در مبایل
قسمت دوم
بازی کردن با تلفن خود وارد کنید...
GTA-555-0100: خون و تفنگ
Call GUN-555-0100: تمامی تفنگ ها
COP-555-0100: کم کردن پلیس ها
CAR-555-0142: ماشین مافیا
MBK-555-0150 : موتور 1
CAR-555-0100: بوفالو fbi

MBK-555-0100 : موتور 2

اگه تکراری بود ببخشید